All Products

  เครื่องสำรองไฟ SLC S-800 VA/480W LCD

  เครื่องสำรองไฟ SLC S-800 VA/480W LCD ระบบแสดงผลด้วยหน้าจอ LCD สวยงามและเข้าใจง่าย ประสิทธิ์ภาพการใช้งานสูง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ..
  ราคา : ไม่ระบุ
  รายละเอียด

  Mosquito Run MR-III / A / B

  Mosquito Run MR-III / A / B นวัฒกรรมใหม่ มีให้เลือกใช้งานถึง 3 รุ่น ตามความต้องการ ปลั๊กไล่ยุง 2 ลำโพง คลื่นแรงพิเศษ ลำโพง 2 ดอก ความถี่สูงที่ใช้ในการขับไล่ยุงครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร ใช้งานง่าย ..
  ราคา : ไม่ระบุ
  รายละเอียด

  Mosquito Run MR-II

  นวัฒกรรมใหม่ เครื่องไล่ยุง 2 ลำโพง คลื่นแรงพิเศษ ลำโพง 2 ดอก ความถี่สูงที่ใช้ในการขับไล่ยุงครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร ใช้งานง่าย ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ..
  ราคา : ไม่ระบุ
  รายละเอียด

  Mosquito Run MR-I

  Mosquito Run MR-I นวัฒกรรมใหม่ ปลั๊กไล่ยุง 2 ลำโพง คลื่นแรงพิเศษ ลำโพง 2 ดอก ความถี่สูงที่ใช้ในการขับไล่ยุงครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร ใช้งานง่าย ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยง พร้อมปลั๊กไฟเสียบได้ 2 ด..
  ราคา : ไม่ระบุ
  รายละเอียด