All Products

    Mosquito Run MR-I

    Mosquito Run MR-I นวัฒกรรมใหม่ ปลั๊กไล่ยุง 2 ลำโพง คลื่นแรงพิเศษ ลำโพง 2 ดอก ความถี่สูงที่ใช้ในการขับไล่ยุงครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร ใช้งานง่าย ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยง พร้อมปลั๊กไฟเสียบได้ 2 ด..
    ราคา : ไม่ระบุ
    รายละเอียด