เครื่องสำรองไฟ SLC EXTRA LCD 1000VA 400W / MEGA LCD 1000VA 500W & LCD HIGH - POWER 1100VA 630W / 1100VA 720W
File:  
Price:   ไม่ระบุ
Description

1. MICROPROCESSOR CONTROLLED
ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เพิ่ม  ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

2. SMART STABILIZER AUTO ADJUSTABLE
ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าไฟตกรับได้ถึง 145 VOLT และสภาวะไฟเกินรับได้ถึง 290 VOLT โดยยังไม่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่

3. INPUT SURGE PROTECTION
ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกินชั่วขณะ ที่เข้ามาทางสายไฟฟ้าขาเข้าทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ต่อใช้งานอยู่ จะปลอดภัย

4. LCD DISPLAY

แจ้งแสดงผลด้วยจอภาพชนิด LCD อย่างสวยงามพร้อมแสดงสภาวะการทำงานต่างๆ อาทิเช่น แสดงปริมาณ ไฟขาเข้า-ขาออก , แบตเตอรี่สำรองที่เหลืออยู่ ,ปริมาณการใช้งานจากโหลด เป็นต้น


5. OUTPUT SURGE PROTECTION FOR PRINTER
ช่องเสียบเครื่องพิมพ์ (Printer) เพื่อป้องกันการกระชากของระบบไฟฟ้า (ไม่สำรองไฟ)

6. OVERLOAD PROTECTION

ระบบป้องกันการต่อโหลดใช้งานเกินกำลัง โดยแสดงสภาวะโหลดเกินที่หน้าจอด้านหน้าเครื่องและเสียงเตือน


7. AUTO SELF-TEST SYSTEM
ระบบทดสอบการทำงานอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องทำงานปกติ

8. MUTE ALARM

สวิตช์หยุดเสียงเตือนเมื่อเครื่องอยู่ในสถานะ การสำรองไฟ


Specifications

*ไฟเข้า (Input)
ช่วงรับแรงดัน (Voltage Range)
     : 145 VAC. - 290 VAC. (-34% , +32%)
ช่วงการรับความถี่ (Input Frequency)
     : 50-60 Hz.+/-12%

*ไฟออก (Output)
แรงดันไฟฟ้าขาออก (Voltage Inverter Mode)
     : 220 VAC.+/-5%
แรงดันไฟฟ้าขาออก (Voltage Stabilizer Mode)
     : 220 VAC.+/-10%
การจ่ายความถี่คงที่ (Output Frequency)
     : 50Hz +/-0.1%
รูปแบบสัญญาณไฟฟ้า (Waveform Backup Mode)
     : Modified Sine wave

*ระบบป้องกัน (System&Protection)
สัญญาณไฟฟ้าขาออกลัดวงจร (Output Short Circuit Protection)
     : UPS.Output cut off immediately or Input fuse Protection
ป้องกันฟ้าผ่าและป้องกันไฟเกิน (Lightning and Surge Protection)
     : Varistor (1,000,000 W. within 100 Micro-Sec.)
ป้องกันแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ (Low Battery Protection)
     : Auto Cut-off
ป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (Overload Protection)
     : Alarm / Fuse / DC.Fuse / Auto Cut - off
ป้องกันและลดทอนสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าขาเข้า (EMI, RFI, Noise Filter)
     : YES

*สัญญาณไฟ และเสียงเตือน (LCD Display & audible Alarms)
ไฟฟ้าขาเข้า (On Line)

     : ไฟติดสว่าง

ระดับแรงดันกระแสไฟฟ้าขาเข้า

     : YES

ระดับแรงดันกระแสไฟฟ้าขาออก

     : YES

ระดับความจุของแบตเตอรี่

     : YES

ระดับกำลังการใช้งาน

     : YES

การใช้งานเกินกำลัง (Overload)

     : Alarm & Flashing

การสำรองไฟ

     : ไฟแสดงการสำรองไฟ

ไฟแสดงการเปิดเครื่องอัตโนมัต

     : YES


*คุณสมบัติ (Feature)
ระยะเวลาโอนย้าย (Transfer Times)
     : Less Than 2-4 MS. (In Phase Typical)
ระบบการตัดไฟสำรองอัตโนมัติ เมื่อไม่มีโหลด (No Load Shutdown)
     : (Option)
ระบบการเชื่อมต่อ (Communication Interface Port)
     : สำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงาน (Option)
ระบบปิดเสียงร้องเตือนขณะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Mute Alarm)
     : YES

*ช่องต่ออุปกรณ์ (Outlets)
สำหรับการสำรองไฟ (Universal Type Backup)
     : LCD EXTRA / LCD MEGA   =   3 

     : LCD HIGH - POWER           =   5

สำหรับป้องกันฟ้าผ่าและแรงดันไฟฟ้าเกิน (Surge Protection For Printer Port)
     : 1
สำหรับป้องกันฟ้าผ่าและแรงดันไฟฟ้าเกินทางสายโทรศัพท์ (Surge Protection For Modem Port)
     : (Option)

*แบตเตอรี่ (Battery)
ชนิด (Type)
     : Sealed Lead Acid Maintenance Free
เวลาประจุ (Recharge Time)
     : 6-8 Hours (90% After Full Load Discharged)
การชาร์จประจุแบตเตอรี่ (Charging)
     : ชาร์จอัตโนมัติทั้งในขณะที่เปิดเครื่องและปิดเครื่อง

ขนาด (Capacity)
     : รุ่น LCD EXTRA 1000VA 400W                =  12V - 7 Ah
     : รุ่น LCD MEGA 1000VA 500W                 =  12V - 9 Ah
     : รุ่น LCD HIGH - POWER 1100VA 630W   = 12V - 7Ah x 2
     : รุ่น LCD HIGH - POWER 1100VA 630W   = 12V - 7.8Ah x 2


*เวลาจ่ายไฟสำรอง  (Backup Time)
ระยะเวลาการสำรองไฟ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)
     : รุ่น LCD EXTRA 1000VA 400W                 =  15 - 20 Mins.
     : รุ่น LCD MEGA 1000VA 500W                  =  20 - 45 Mins.
     : รุ่น LCD HIGH - POWER 1100VA 630W   = 45 - 60 Mins.
     : รุ่น LCD HIGH - POWER 1100VA 630W   = 60 - 70 Mins.


*สภาวะแวดล้อม (Environment)
ระดับเสียงคลื่น (Noise Level)
     : ความดังขณะใช้งานไม่เกิน 40 dB ระยะห่างจากตัวเครื่อง 1 เมตร
ความชื้นสัมพันธ์ (Humidity Class)
     : 10-90%
อุณหภูมิที่ใช้ (Temparature)
     : 0-45 องศา(เซลเซียส)
น้ำหนัก กก. (Weight Kg.)
     : รุ่น LCD EXTRA 1000VA 400W                =  4.3 Kg
     : รุ่น LCD MEGA 1000VA 500W                 =  5.4 Kg
     : รุ่น LCD HIGH - POWER 1100VA 630W   =  8.6 Kg
     : รุ่น LCD HIGH - POWER 1100VA 630W   =  9.4 Kg

Features