Stable Lines Intelligent(Alarm) Plug
Price:   ไม่ระบุ
Description
       นวัตกรรมใหม่แห่งการใช้รางปลั๊กจ่ายไฟอัจฉริยะที่สุดแสนปลอดภัยไร้กังวลแม้เปิดทิ้งไว้ในยามที่ผู้ใช้ไม่ได้อยู่ดูแลด้วยการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิคส์ และระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดปกติของรางปลั๊กจ่ายไฟจะแจ้งเตือนด้วยเสียงทันที เช่น ตรวจจับการใช้งานเกินกำลังพร้อมส่งเสียงร้องเตือนทันที(Overload Alarm) และเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนภายในรางปลั๊กจ่ายไฟ พร้อมส่งเสียงร้องเตือน(Overheat Alarm) ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ใช้งานจนร้อนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือลูกปลั๊กทองเหลืองภายในรางปลั๊กไฟหลวมและเกิดอาการอาร์กของสายปลั๊กไฟที่นำมาต่อกับลูกทองเหลือง จนทำให้การไหลของกระแสไฟไม่ราบรื่น ส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมภายในสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งในยามที่ผู้ใช้ไม่ได้อยู่ดูแลรางปลั๊กจ่ายไฟตลอดเวลา อาจทำให้ระงับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดให้ทันเวลา หรือแม้แต่ในขณะที่เกิดความชำรุดเสียหายกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จนไม่สามารถควบคุมการทำงานได้ ก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันขั้นสุดท้าย (Thermal Temp Auto Cut Off) สั่งตัดกระแสไฟฟ้าขาเข้าทันที
Specifications
Input Voltage (ไฟฟ้าขาเข้า)
: 100Vac. - 250Vac.(Maximum) 50 - 60Hz / 10A (12A Option)
Maximum Power (การจ่ายกำลัง)
: 2500 Watt/10A (2700 Watt/12A Option)
Lenght Cable (ความยาวของสายไฟฟ้า)
: 3m / 5m
Cable Standard (สายไฟฟ้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม)
: TIS - 11 - 2553
Socket (ชนิดของเต้ารับพร้อมม่านนิรภัย)
: Universal Type with Safety Shutter
Socket Volume (จำนวนเต้ารับ)
: 4 - 6 เต้า
Product Size (ขนาดของรางปลั๊ก) (Cm)
: 4 เต้า = W:7 H:4 D:35
5 เต้า = W:7 H:4 D:40
6 เต้า = W:7 H:4 D:45
น้ำหนัก (Weight)
3 เมตร
: 4 เต้า = 0.679 Kg.
5 เต้า = 0.735 Kg.
6 เต้า = 0.788 Kg.
5 เมตร
: 4 เต้า = 0.834 Kg.
5 เต้า = 0.902 Kg.
6 เต้า = 0.938 Kg.
Features
• ร้องเตือนเมื่อใช้งานเกินกำลัง
   (Overload Alarm)
• ร้องเตือนเมื่อตรวจพบความร้อนสูงจนเกิดอันตราย
   (Overheat Alarm)
• ระบบป้องกันไฟกระชาก(Surge Protection) 
   ที่มีให้มากกว่าปลั๊กจ่ายไฟทั่วไปถึง 2 เท่า (MOVs x2 Units)
• ปลอดภัยสูงสุดด้วยอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าต้นทาง
   เมื่อไม่สามารถควบคุมการทำงานของรางปลั๊กจ่ายไฟ
   (Rail-Safe Thermal Fusing Detected)
• ใช้โลหะทองเหลืองที่มีความหนาและแข็งแรงทนทานที่มความยืดหยุ่น
   และคืนกลับสภาพในการใช้งานสูง
• ป้องกันอุปกรณ์ต่อพ่วงช๊อต และการใช้งานเกินกำลังด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์สวิตช์
   คุณภาพสูง (Trip-Free Thermal Reset Circuit Braker/Power Switch with 
   Indicator Lamp)
• เต้ารับชนิดยูนิเวอร์แซลพร้อมม่านนิรภัย สามารถใช้กับหัวสายไฟได้ทุกรูปแบบ
   (Universal Plug With Safety Shutter)
• จ่ายกำลังไฟ(วัตต์)อย่างต่อเนื่อง 2,500 วัตต์
• 250Vac/10A/50-60Hz/2,500watt
• ป้องกันไฟกระชาก 250 จูล
• รองรับไฟกระชากสูงสุด 9,000 แอมป์
• สายไฟมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)