บริษัท สเตเบิ้ล ลายส์ จำกัด
33 หมู่. 3 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 02-443-6333 แฟกซ์ 0-2443-6330
Stable Lines Co., Ltd.
33 Moo 3 Talingchan-Suphanburi Rd. Bangmung Bangyai, Nonthaburi 11140
Tel. 0-2443-6333 Fax. 0-2443-6330